ПУТУЈУЋЕ ХАИКУ ДРУШТВО
  PUTUJUĆE HAIKU DRUŠTVO
  TRAVELLING HAIKU FELLOWSHIP
 
 
Adresa/Address: 
Veljka Petrovića 8/35 
21 000 Novi Sad, Serbia 

  

HAIGA

 

“Slika, kaligrafija i pjesma u japanskoj umjetnosti često čine
nerazdvojnu cjelinu, i pokušamo li ih analizirati svaku posebno,
ubili bismo tu cjelinu, i nećemo o njoj saznati više negoli će
o životu saznati anatom koji istražuje, svakog za se,
pojedine organe raskomadanog tijela.”

Vladimir Devide
“Japanska haiku poezija”.

 

 


HAIGA  galerija

*

Haiga prvobitno predstavlja pravac japanskog slikarstva
zasnovanog na estetici haikaija, iz koga je ujedno proistekla
i haiku poezija.
Kao i poetske forme koje je prate, hajga je zasnovana na jednostavnom,
ali dubokom zapažanju svakodnevnih pojava. Jednostavnost izraza je
takođe važna i za hajgu, kao i za haiku. Tradicionalna japanska hajga
je uključivala tehniku oslikavanja četkicom udruženu sa haiku pesmom
koja je ispisivana kaligrafski, takođe četkicom.
I baš kao što haiku sadrži često u sebi dve suprotstavljene slike,
tako i hajga može da prikaže suprotstavljenost likovnog i poetskog.
Likovni deo hajge ne mora nužno da predstavi sliku opisanu u haikuu.

Kasnije su razvijeni moderni oblici hajge. Digitalna umetnost
spojena sa haikuom, jedna je od formi moderne hajge.
Druge forme uključuju foto-haiku (haiku uz fotografiju),
kao i sve ostale savremene oblike umetnosti udružene sa haikuom.
I u foto-haiku hajgi, fotografija može, ali ne mora direktno da prati
sliku predstavljenu u haiuku stihovima.
Naravno, i pored svih modernih oblika hajge,
još uvek se praktikuje i tradicionalna.

Izvor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Haiga
http://raysweb.net/haiga/


 


O nama / About us

Izdanja / Publishing

Druga izdanja / Another editions

Putovanja / Travelling

Haibun

Haiga

Saradnja / Cooperation

Konkursi / Contests

Linkovi / Links

*

Kratka istorija haikua
u Srbiji


Pesme starog Japana