ПУТУЈУЋЕ ХАИКУ ДРУШТВО
  PUTUJUĆE HAIKU DRUŠTVO
  TRAVELLING HAIKU FELLOWSHIP
 
 
Adresa/Address: 
Veljka Petrovića 8/35 
21 000 Novi Sad, Serbia 

  

O NAMA / ABOUT US

 

O NAMA / ABOUT US

BIOGRAFIJE OSNIVAČA

GORAN POLETAN
ZORAN ANTONIĆ
BRANISLAV ĐORĐEVIĆ
VITOMIR MILETIĆ - VITATA
ALEKSANDAR OBROVSKI

 

BIOGRAPHIES OF CREATORS

GORAN POLETAN
ZORAN ANTONIC
BRANISLAV DJORDJEVIC
VITOMIR MILETIC - WITATA
ALEKSANDAR OBROVSKI

 

 

O NAMA

Putujuće haiku društvo (PHD) je osnovano 17. aprila 2006. godine od strane koautora zbirke haiku pesama «Odškrinuta vrata», koji su u periodu od 2. jula 2004. do 24. novembra 2005. godine u vidu «haiku karavana» promovisali knjigu u deset gradova u zemlji i u dva grada u inostranstvu.
Cilj Putujućeg haiku društva je popularizacija ove tradicionalne japanske pesničke forme gde god je to moguće – samostalno, ili uz pomoć haiku pesnika i haiku prijatelja.
Svoje aktivnosti članovi PHD-a obeležavaju izdavanjem svog glasila: PHD – glasnika.
PHD bibliografija:
10 brojeva Glasnika PHD-a; "Novogodišnja noć'' – zbirka haiku pesama (Sfera/PHD, 2007) i ''Tragovi na prašnjavom nebu'' – zbirka Glasnika PHD-a iz 2006 (CEP/Sfera/PHD, 2007/2010), ''Sjaj ravnice'' - Ženska haiku grupa (Sfera/PHD, 2008), “Beli krin” – Ivanka Madjor Milivojša (Sfera/PHD, 2011), “Moj omiljeni haiku” (CEP/Sfera/PHD, 2012).
Osnivači Putujućeg haiku društva su: Goran Poletan, Zoran Antonić, Branislav Đorđević, Vitomir Miletić – Witata i Aleksandar Obrovski.

 

ABOUT US

Travelling Haiku Fellowship (THF) was founded on April 17th 2006 by the co-authors of the book “A Slightly Open Door” - a collection of haiku poems. From July 2nd 2004 till November 24th 2005, its members were working as a “haiku caravan” on the promotion of the book in ten cities in their country and two cities abroad.
The aim of the Travelling Haiku Society is to make these traditional Japanese poems better known wherever it is possible – on their own or with the help of haiku poets and haiku friends.
Members of the THF announce their activities in their own publication: the THF – journal.
The founders of the Travelling Haiku Fellowship are: Goran Poletan, Zoran Antonic, Branislav Djordjevic, Vitomir Miletic – Vitata and Aleksandar Obrovski.

 

BIOGRAFIJE OSNIVAČA

 

GORAN POLETANRođen je 1962. godine u Zenici. Živi u Adelaidi – Australija, s namerom da se vrati u Srbiju.
Piše poeziju i prozu. Do sada je objavio zbirke pesama “Prve kapi kiše” (1999), “Odškrinuta vrata” (koautor, 2004), “Druga strana sveta” (2005), “Buktinja u tami” (2005), “Na kraju dana” (koautor, 2005), “Novogodišnja noć” (koautor, 2007. godine), ‘’Jedan običan dan’’ (koautor, 2008) i “Stare vatre opet plamte” (autorska knjiga, 2007).
Radovi su mu objavljivani u velikom broju domaćih i stranih časopisa i na internetu, a pesme su mu prevođene na engleski, bugarski, japanski, rumunski, ruski i slovenački jezik.
Dobitnik je više nagrada: za haiku poeziju na 9. svetskom ITOEN konkursu u Tokiju (1998), prva nagrada na Australasian Poetry Awards u Australiji (1999), nagrada na International Open Poetry Contest u SAD za 2005. godinu i nagradu za poeziju na The Poetry Institute of Australia, 2005. godine.
E-mail: putujuce_haiku_drustvo@yahoo.com

 

ZORAN ANTONIĆ

Rođen je 1976. godine u Novom Sadu.
Pisanjem klasične poezije bavi se od detinjstva, a haiku piše od 1996. godine.
Učesnik je brojnih domaćih i inostranih konkursa. Dobitnik je prve nagrade na Haiku festivalu »Odžaci 2002«; Specijalne nagrade na 7. festivalu »Suruga Baika«, Japan, 2005. godine, kao i na 9. Godišnjem Mainichi Daily News Haiku konkursu 2005. godine.
Haiku pesme su mu objavljivane u knjigama, zbornicima, časopisima, elektronskim magazinima.
Koautor je zbirke haiku pesama »Odškrinuta vrata«, Novi Sad, 2004. godine i zastupljen je u knjigama: »Na kraju dana« (izbor pesama srpskih i bugarskih haiku pesnika), Novi Sad, 2005. godine, »Novogodišnja noć«, Novi Sad, 2007. godine i , ‘’Jedan običan dan’’ (koautor, 2008).
U 2008. godini dobitnik pohvale na konkursu Genkiss u Japanu.
Pored srpskog jezika, haiku mu je objavljivan i na engleskom, nemačkom, ruskom, bugarskom, japanskom i drugim jezicima.
E-mail: zoranantonic@yahoo.com

 

BRANISLAV ĐORĐEVIĆ

Rođen je 1951. godine u Zrenjaninu. Od 1970. godine živi u Novom Sadu.
Haiku poeziju upoznaje i počinje da piše 1991. godine. Pesme su mu publikovane u domaćoj i stranoj periodici. Pesme su mu objavljivane u Japanu, Holandiji, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji i Rusiji.
Dobitnik je Specijalne nagrade na III konkursu Suruga Baika u Japanu 2000. godine. Zastupljen je u Svetskoj haiku antologiji 2002. godine u Londonu, Velika Britanija, kao i Antologiji „Trešnjev cvet“, Beograd 2002. godine.
U 2008. godini dobitnik Pohvale na Konkursu Genkiss u Japanu.
Koautor je zbirke haiku poezije „Odškrinuta vrata“ (2004), „Na kraju dana“ (2005), „Novogodišnja noć“ (2007) i , ‘’Jedan običan dan’’ (koautor, 2008). U okviru Haiku kluba „Aleksandar Nejgebauer“ uređivao je „Haiku ogledalo“ (2000-2001. godine).
E-mail: putujuce_haiku_drustvo@yahoo.com


VITOMIR MILETIĆ – VITATA

Rođen je 1967. godine u selu Šljivno, kraj Banja Luke. Od 1969. godine živi u Petrovaradinu.
Haiku piše od 1993. godine, a već 1994. godine dobija Prvu nagradu na 7. JU Haiku festivalu u Odžacima. Svoje radove objavljuje u najznačajnijim časopisima kod nas i u svetu.
Dobitnik je više nagrada za haiku: „Courage Award“ na VI ITOEN Haiku Contest 1995, Druga nagrada na V Kusamakura Haiku Contest, Japan; Specijalna nagrada na II HIA Haiku Contest Japan; Grand Prix na IV Annual Mainichi Haiku Contest, Japan, 2000. godine, kao i I nagrada za „haiku u japanskom stilu“ na II Internacionalnom konkursu Haiku časopisa „Lotos“ iz Valjeva 2001. godine.
Uređuje rubriku „Predstavljamo Haiku pesnike“ u „Mini piramidi“.
Koautor je knjiga renga pesama „Gle, nevreme!“ (1997) i „Lica prijatelja“ (1998), haiku zbirke „Odškrinuta vrata“ (2004) i antologija haiku pesama „Na kraju dana“ (2005), „Novogodišnja noć“ (2007) i ‘’Jedan običan dan’’ (koautor, 2008).
Objavio je zbirku haikua „Kad se zemlja lepi za stopala“ (1998). Član je Svetske Haiku Asocijacije (WHA). Član Društva književnika Vojvodine od 2008. godine.
E-mail: vita.witata.021@gmail.com

 

ALEKSANDAR OBROVSKI

Rođen je u Novom Sadu poslednjeg dana leta – 22. septembra 1966. godine.
Pisanjem haiku pesama bavi se od 1991. godine.
Dobitnik je nagrade na ITOEN nagrade u Tokiju 1995. godine, Prve nagrade za haiku na konkursu „JU-1.98“ i deli drugu nagradu za haibun na „JU-5.02“. U 2008. godini dobitnik Druge nagrade za haiku niz na Festivalu u Odžacima i Specijalne nagrade na konkursu Genkiss u Japanu.
Do sada je objavio zbirku haiku pesama „Poslednji dan leta“ (1997) i zbirku kratkih priča „Uvod u Hadrijana“ (1998). Koautor je brojnih haiku izdanja. Haiku pesme su mu objavljivane u velikom broju knjiga, časopisa, antologija, kako kod nas tako i u inostranstvu.
Izdavač je sopstvene CEP edicije od 1994. godine. Član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja likovnih umetnika Srbije. Dobitnik Republičkog priznanja «Zeleni list» u 2004. godini za aktivnosti u zaštiti životne sredine.
E-mail: cepform@hotmail.com

 

 

BIOGRAPHIES OF CREATORS

 

GORAN POLETAN

Born: 1962 in Zenica, Bosna and Hercegovina
Resides: Adelaida – Australia / Veternik - Serbia
E-mail: putujuce_haiku_drustvo@yahoo.com

Goran Poletan writes prose, poetry, and haiku. His works have been translated in English, German, France, Bulgarian, Japanese, Slovakian. His haiku have been published in magazines, collections, and anthologies. He is one of the founders of the Traveling Haiku Fellowship from Novi Sad.
Awards and Other Honors: Honorable Mention, 9th ITO-EN “Ochi-ocha” New Haiku contest (Tokyo, Japan 1998); First Prize, Australian Poetry Awards (Ballarat, Australia, 1999); a Prize for the International Poetry Contest, (USA 2005).
Books Published: "The first rain drops" (VRELO, Novi Sad, 1999); "The other side of the world" (VRELO - CEP, Novi Sad, 2005); co-author of "Odškrinuta Vrata / Slightly Open Door" [- edited and published by "Vrelo" - The Society for Healthy Feeding and Environmental Protection and CEP-Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2004); co-author of three-lingual haiku anthology "Na kraju dana / На края на деня / At the End of the Day" [a collection of Serbian and Bulgarian haiku, edited and published by "Sfera" – The Centre of Ecology, Etnology and Culture and CEP - Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2005); co-author of "Новогодишња ноћ / The New Year’s Eve / Novogodišnja noć" [a collection of haiku poems edited and published by the THF and "Sfera" – The Centre of Ecology, Ethnology and Culture] (Novi Sad, Serbia, 2007); co-author of the four-lingual book “Just an Ordinary Day / Jedan običan Dan / Ein Gewönlichen Tag / Une Journe Ordinaire” (Punta – Niš, Serbia, 2008).
Credits: "Midday heat" - moonset Literary Newspaper (USA, Spring-Summer 2009) [editor: an'ya]; "A lifeless tree" - Xaiku Balkany (http://xaiku.com/extra/balkany/balkany.htm?29 ); "Motionless, as" - Honorable Mention, 9th ITO-EN (Tokyo, Japan, 1998); "Clouds move slowly" - Haiku Reality, Internet haiku magazine [editor: Sasa Vazic]; "On red desert’s" - Haiku Moment 1 (Autumn-Winter 1997-1998) [Editor & Publisher: Zoran Doderovic, Novi Sad, Serbia]; "The first rain drops" – Haiku Page, Balkan Haiku 2:1 & 2 (Spring, 2009) [Editor: JQ Zheng]

 

ZORAN ANTONIC

Born: July 05 1976 in Novi Sad, Serbia
Resides: Veternik, Serbia
E-mail: zoranantonic@yahoo.com

Zoran Antonić has been writing poetry since childhood and haiku since 1996. He has several awards for his haiku. He has published in various magazines and collections and his haiku have been translated into English, German, French, Russian, Bulgarian, Japanese. He is one of the founders of the Traveling Haiku Fellowship.
Awards and Other Honors: First Prize, Haiku Competition (YU Haiku festival) "Odzaci 2002. ", Serbia (2002); Honorable Mention, The Suruga Baika Literary Award for the 7th Literary Festival, Japan (2005); Honorable Mention, 9th Annual Mainichi Haiku Contest (2005); Honorable Mention, 13th Annual Mainichi Haiku Contest (Mainichi Daily News) Japan (2009); Special Prize (Haiku in English) - the Genkissu! Spirits Up! (2008); Honorable Mention, World Haiku Review 6:3 (2008); Other Haiku of Merit, World Haiku Review 7:1 (2009); Poem of the Day, Electronic Poetry Network [Shreve Memorial Library website, edited by Carlos Colon] (March 26, 2008).
Books Published: Co-author of "ODŠKRINUTA VRATA / Slightly Open Door" [edited and published by "Vrelo" -The Society for Healthy Feeding and Environmental Protection and CEP-Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2004); Co-author of three-lingual haiku anthology " Na kraju dana / На края на деня / At the End of the Day" [a collection of Serbian and Bulgarian haiku, edited and published by "Sfera" – The Centre of Ecology, Etnology and Culture and CEP - Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2005); Co-author of "Новогодишња ноћ / The New Year’s Eve / Novogodišnja noć" [a collection of haiku poems edited and published by the THF and "Sfera" – The Centre of Ecology, Ethnology and Culture] (Novi Sad, Serbia, 2007); Co-author of the four-lingual Book: “Just an Ordinary Day / Jedan običan Dan / Ein Gewönlichen Tag / Une Journe Ordinaire” (Punta – Niš, Serbia, 2008).
Credits: "The old man with horse" - Honorable Mention, The Suruga Baika Literary Award, 7th Literary Festival (Japan, 2005); Poem of the Day, The Electronic Poetry Network [Shreve Memorial Library website, edited by Carlos Colon] (March 26, 2008); "A scream from the dark" - Honorable Mention Award, 9th Annual Mainichi Haiku Contest (Japan, 2005); "The wind sends" - Honourable Mention (one of Best Ten Neoclassical Haiku), World Haiku Review 6:3 (Editor: Susumu Takiguchi, 2008); "An old guitar" – Haiku Page Vol. 2, Numbers 1 & 2 [Balkan Haiku, Editor: JQ Zheng; Spring 2009); "The city market" – moonset Literary Newspaper (editor: an’ya, Spring – Summer 2009); Haiku Reality, by Sasa Vazic; "Oak tree bark" – Haiku Moment 5-6 (Novi Sad, Spring-Summer 2001-2002 (Editor & Publisher: Zoran Doderovic, Novi Sad); Xaiku Balkany [http://xaiku.com/extra/balkany/balkany.htm?29].

 

BRANISLAV DJORDJEVIC

Born: May 16 1951 in Zrenjanin, Serbia
Resides: Novi Sad, Serbia
E-mail: putujuce_haiku_drustvo@yahoo.com

Branislav Djordjević began writing haiku poetry in 1991. His haiku have been published in a number of magazines, collections, and anthologies in his country and abroad (including but not limited to Japan, the Netherlands, India, Great Britain, Croatia, Slovenia, Bulgaria, and Russia). He is one of the founders of the Traveling Haiku Fellowship.
Awards and Other Honors: Winner, 3rd Literary Festival Suruga Baika 2000 (Japan, 2000); a Prize for the Genkissu! Spirits up! (Aichi, Japan, 2008); included in "Wild Flowers, New Leaves": A Collection of World Haiku (The World Haiku Club, edited by Susumu Takiguchi – Ami-Net International Press: England, 2002).
Books Published: Co-author of "Odškrinuta Vrata / Slightly Open Door" [edited and published by "Vrelo" -The Society for Healthy Feeding and Environmental Protection and CEP-Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2004); co-author of three-lingual haiku anthology, "Na kraju dana / На края на деня / At the End of the Day" [a collection of Serbian and Bulgarian haiku, edited and published by "Sfera" – The Centre of Ecology, Etnology and Culture and CEP - Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2005); co-author of "Новогодишња ноћ / The New Year’s Eve / Novogodišnja noć" [a collection of haiku poems edited and published by the THF and "Sfera" – The Centre of Ecology, Ethnology and Culture] (Novi Sad, Serbia, 2007); co-author of the four-lingual book “Just an Ordinary Day / Jedan običan Dan / Ein Gewönlichen Tag / Une Journe Ordinaire” (Punta – Niš, Serbia, 2008).
Credits: "A silver moonlight" – Prize, Genkissu! Spirits up! (Aichi, Japan, 2008); "There’s no shadow" - Haiku Page, Balkan Haiku 2:1 & 2 (Spring 2009) [Editor: JQ Zheng]; "an old woman" – “Wild Flowers, New Leaves: A Collection of World Haiku” (The World Haiku Club - edited by Susumu Takiguchi, Ami-Net International Press: England, 2002); "Detonations" - The 34th A-Bomb Day Memorial Haiku Meeting, September 3, 2000 (Japan); a variation at Xaiku Balkany (http://xaiku.com/extra/balkany/balkany.htm?29); "A lost evening shadow" – moonset Literary Newspaper (editor: an’ya: Spring–Summer 2009); "fish scale shine" – Haiku Reality Internet haiku magazine (editor: Saša Važić).

 

VITOMIR MILETIC - WITATA

Born: January 17 1967 in Sljivno, near Banjaluka, Bosna and Hercegovina
Resides: Petrovaradin, Novi Sad, Serbia
E-mail: vita.witata.021@gmail.com

Vitomir Miletić (haigo: Witata) has been writing haiku since 1993, and is a multimedia artist. He has many awards for haiku, and has published in various magazines and collections. His haiku have been translated into English, German, French, Bulgarian, Romanian, Poland, Greek, Spain, Japanese. He is one of the founders of the Traveling Haiku Fellowship.
Awards and Other Honors: First Prize, the Haiku Competition (YU Haiku festival) “Odzaci 1994” (Serbia, 2994); The Courage Award, 6th Haiku Contest ITOEN (Tokyo, Japan, 1995); Second Prize, Kusamakura Haiku Competition (2000); A Special Prize for the 2nd HIA Contest (Tokyo, Japan, 2000); Grand Prize, 4th Mainichi Shimbun Haiku Contest (Tokyo, Japan, 2000); Second Prize, 2nd International Haiku Contest of Lotos Magazine (Valjevo, Serbia, 2000); Other Haiku of Merit, World Haiku Review 6:3 (May 2008); Poem of the Day – Electronic Poetry Network, on Shreve Memorial Library website (edited by Carlos Colon); work selected for inclusion in William J. Higginson's "Haiku World: An International Poetry Almanac" (Kodansha International: Tokyo, New York, London, 1996).
Books Published: Co-author of first Yugoslavian book of renga "Look, A Storm! " (Apatin, Serbia, 1997); co-author book of renga, "The Faces of Friends" (Novi Sad – Apatin, Serbia, 1998); Author of haiku collection, "When the Ground Sticks to the Feet" (“Mostovi” Pljevlja: Montenegro, 1998); co-author of "Odškrinuta Vrata / Slightly Open Door" [- edited and published by “Vrelo” -The Society for Healthy Feeding and Environmental Protection and CEP-Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2004); co-author of three-lingual haiku anthology "Na kraju dana / На края на деня / At the End of the Day" [a collection of Serbian and Bulgarian haiku, edited and published by "Sfera" – The Centre of Ecology, Etnology and Culture and CEP - Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2005); co-author of "Новогодишња ноћ / The New Year’s Eve / Novogodišnja noć" [a collection of haiku poems edited and published by the THF and "Sfera" – The Centre of Ecology, Ethnology and Culture] (Novi Sad, Serbia, 2007); co-author of the four-lingual book “Just an Ordinary Day / Jedan običan Dan / Ein Gewönlichen Tag / Une Journe Ordinaire” (Punta – Niš, Serbia, 2008).
Credits: "A hot barrel" - Grand Prize, 4th Mainichi Shimbun Haiku Contest (Tokyo, Japan, 2000); "Wild Flowers, New Leaves: A Collection of World Haiku" (The World Haiku Club, Edited by Susumu Takiguchi, Ami-Net International Press: England, 2002); "Daybreak" – The World Haiku Festival (London, 2000); Xaiku Balkany (http://xaiku.com/extra/balkany/balkany.htm?29); "Summer shower" – Haiku Association of Southeastern Europe haiku publications (June 2000); "Along the road" – Haiku Moment 2 (Spring-Summer 1998, Editor/Publisher: Zoran Doderovic, Novi Sad); Xaiku Balkany (http://xaiku.com/extra/balkany/balkany.htm?29); "Nobody is picking" – Haiku Page 2:1&2 (Double Issue, Spring 2009 Balkan Haiku: Editor: JQ Zheng); "Leaves fall" - William J. Higginson, Haiku World: An International Poetry Almanac (Kodansha International: Tokyo, New York, London, 1996).


ALEKSANDAR OBROVSKI

Born: September 22 1966 in Novi Sad, Serbia
Resides: Novi Sad, Serbia
E-mail: cepform@hotmail.com

Aleksandar Obrovski has been writing haiku since 1991, and has won many awards for his work. He has published in various magazines, collections, and anthologies. His haiku have been translated into English, German, French, Bulgarian, and Russian. He is one of the founders of the Traveling Haiku Fellowship and is publisher of CEP editions.
Awards and Other Honors: ITOEN, Tokyo, Japan (1995); First Prize for haiku in Novi Sad [YU–1] Novi Sad, Serbia; Second Prize for haibun in Novi Sad [YU–5] (2002); A Special Prize for the Genkissu! Spirits up! (Aichi, Japan, 2008); work selected for inclusion in William J. Higginson's "Haiku World, An International Poetry Almanac" (Kodansha International: Tokyo, New York, London, 1996).
Books Published: Co-author of first Yugoslavian book of renga, "Look, A Storm! " (Apatin, Serbia, 1997); co-author book of renga, "The Faces of Friends" (Novi Sad – Apatin, Serbia, 1998); author of haiku collection, "The Last Day of Summer" (VRELO: Novi Sad, Serbia, 1998); author of collection of short poems, "Introduction in Hadrian" (Novi Sad, 1997); co-author of "Odškrinuta Vrata / Slightly Open Door" [- edited and published by “Vrelo” -The Society for Healthy Feeding and Environmental Protection and CEP-Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2004); co-author of three-lingual haiku anthology, "Na kraju dana / На края на деня / At the End of the Day" [a collection of Serbian and Bulgarian haiku, edited and published by "Sfera" – The Centre of Ecology, Etnology and Culture and CEP - Copy Endlos Punkt] (Novi Sad, Serbia, 2005); co-author of "Новогодишња ноћ / The New Year’s Eve / Novogodišnja noć" [a collection of haiku poems edited and published by the THF and "Sfera" – The Centre of Ecology, Ethnology and Culture] (Novi Sad, Serbia, 2007); co-author of the four-lingual book "Just an Ordinary Day / Jedan običan Dan / Ein Gewönlichen Tag / Une Journe Ordinaire" (Punta – Niš, Serbia, 2008).
Credits: "With a cloud" - William J. Higginson, "Haiku World, An International Poetry Almanac" (Kodansha International: Tokyo, New York, London, 1996); "Troubled river" – Haiku Moment 1 (Autumn-Winter 1997-1998) [Editor/Publisher: Zoran Doderovic, Novi Sad, Serbia]; "Night time" – moonset Literary Newspaper (USA, Spring–Summer 2009); "The last mountain peak" – Haiku Moment 2 (Spring-Summer, 1998) [Editor/Publisher: Zoran Doderovic, Novi Sad, Serbia]; "Brook through the village" - A Special Prize for the Genkissu! Spirits up! (Aichi, Japan, 2008); "It wouldn’t dance" – "Wild Flowers, New Leaves: A Collection of World Haiku" (The World Haiku Club, Edited by Susumu Takiguchi, Ami-Net International Press: England. 2002).

 


O nama / About us

Izdanja / Publishing

Druga izdanja / Another editions

Putovanja / Travelling

Haibun

Haiga

Saradnja / Cooperation

Konkursi / Contests

Linkovi / Links

*

Kratka istorija haikua
u Srbiji


Pesme starog Japana